Information om coronavirus


Vi fortsätter vår verksamhet som vanligt.
Vi är noggranna med rengöring och desinficerar utrustning. Efter att vi har gjort rent maskerna så låter vi dem även stå en vecka innan nästa användning.
Att smittas utomhus är väldigt liten risk om man håller avstånd och undviker närkontakt.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen (covid-19) smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.